Mesas

MS 11 - Centro encabeçada, 1 gaveta.

Mesas

MS 22 - Bar, reta c/saia larga.

Mesas

MS 34 - Lateral c/prateleira.

Mesas

MS 25 - Bar, tampo reto.

Mesas

MS 15 - Mesa de bar encabeçada

Mesas

MS 04 - Mezanino em viga

Mesas

MS 20 - Padrão, descascada.

Mesas

MS 24 - Mesa reta, tampo em viga.

Mesas

MS 19 - Mesa de apoio redonda

Mesas

MS 18 - Conjunto infantil

Mesas

MS 09 - Mezanino (3 peças)

Mesas

MS 36 - Mesa reta maquinada

Mesas

MS 23 - Jantar padrão, s/gavetas.

Mesas

MS 35 - Mesa lateral reta

Mesas

MS 33 - Mesa jantar padrão

Mesas

MS 32 - Mesa jantar quadrada

Mesas

MS 31 - Mesa entalhe coração

Mesas

MS 30 - Mesa jantar sarrafo

Mesas

MS 29 - Mesa jantar em viga

Mesas

MS 28 - Mesa tampo em viga.

Mesas

MS 27 - Mesa jantar quadriculada

Mesas

MS 26 - Lateral redonda.

Mesas

MS 21 - Mesa jantar redonda

Mesas

MS 14 - Redonda, tampo sarrafo.

Mesas

MS 10 - Mesa centro quadriculada

Mesas

MS 08 - Mesa centro sarrafo

Mesas

MS 07 - Mezanino

Mesas

MS 06 - Mesa centro reta

Mesas

MS 05 - Mesa de centro

Mesas

MS 02 - Mesa de centro

Mesas

MS 01 - Mesa de centro caixote

Mesas